با تصویب هیات وزیران #رتبه_بندی_معلمان ترمیم شد. زمان اجرا اول فروردین ۱۳۹۹ احکام کلیه مشمولان طبقه بندی مشاغل معلمان به سرعت صادر و معوقات پرداخت می شود