چقدر کارگرای معترض هفت‌تپه داد زدن زدوبندی در کار بوده سالم واگذار نشده دارن اختلاس و دزدی و پولشویی می‌کنن. بعد رسانه ملی چکار کرد؟ رفت یک شبه‌مستند متعفّن پخش کرد ربطشون داد به ناکجا. اگه قرار به پیگیری عادلانه‌است که هست، خوبه ارتباطات رسانه‌ای اینا هم پیگیری بشه.