روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان تاکید کردند؛ روابط تهران – آستانه در حوزه های مورد علاقه گسترش و تعمیق می‌یابد وزرای راه ایران و قزاقستان مسوول پیگیری افزایش تبادلات تجاری دو کشور از مسیر دریای خزر شدند