امروز، با پیگیری و کوشش وزیر آموزش و پرورش آیین‌نامه نظام #رتبه‌بندی_معلمان به شکل مناسبی اصلاح، ترمیم و به تصویب دولت رسید. احکام اصلاح شده از ابتدای فروردین صادر می‌شود و دریافت حقوق معلمان بر اساس احکام جدید خواهد بود.