مثل آوینیکاش کسانی مثل #شهیدآوینی این دوران رو #روایت کنند#روایت_فتح #کرونا #رزمایش_همدلی #ایران_همدل #دفاع_مقدس #رزمنده