#شهید_عباس_بابایی #عباس_بابایی #شهدا #شهید #دفاع_مقدس #جنگ #جنگ_ایران_عراق #فرد_انقلابی #عکس_شهدا #شجاعت #ایران #پرچم #دفاع