وقت است دگر مُشت کنی دست دعا رافریاد کنی نغمه ی « القدس لنا » راآيینه ی حق شو که ببینند و بمیرنداین لشکرِ خفّاش‌صفت، نور خدا را#روز_قدس و #سوم_خرداد سالروز #فتح_خرمشهر #شهید_القدس #حاج_قاسم_سلیمانی #قاسم_سلیمانی #خرمشهرها_در_پیش_است #شهید #دفاع_مقدس #شهید_گمنام #خرمشهر#خرمشهریها #خرمشهریها_المحمراوی