نود و پنجمین سالگرد تولد مالکوم ایکس مبارک "من با حقیقت هستم، مهم نیست که چه کسی آن را بگوید. من باعدالت هستم، مهم نیست که به نفع یا ضرر چه کسی باشد".