بسم الله الرحمن الرحیم. ?ایثار و خلوص سردار?حمید حسنی همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: ایشان خصایص اخلاقی بسیار زیادی همچون ایثار، از خودگذشتگی و مردم داری داشتند و به عنوان فرمانده هرگز به ما اجازه نمی دادند كه با مردم رفتار بدی داشته باشیم. ایشان به صله رحم خیلی اعتقاد داشتند و نیكی به پدر و مادر را سرلوحه كار خود قرار می دادند ایشان وقتی بعد از مأموریت به كرمان برمی گشتند بعد از فرودگاه مستقیم به رابر برای دستبوسی و دیدار با والدین می رفتند. خود ایشان به همسرشان و خانواده خود بسیار احترام می گذاشتند. حاج قاسم سلیمانی بسیار مظلوم بودند ایشان گاهی از خستگی زیاد در حسینیه پتویی زیر سرشان می گذاشتند و استراحت می كردند. آقای ترامپ مرتكب اشتباه بزرگی با به شهادت رساندن سردار سلیمانی شدی چرا كه حاج قاسم سلیمانی میلیون ها فرزند دارد و اگر گوشه ای ضربه ای به قاسم سلیمانی زدی باید نگران باشی كه از هزار گوشه به تو ضربه زده خواهد شد و انتقام سختی از شما می گیریم. .#شهید_ابراهیم_هادی#ابراهیم_هادی #شهید_احمد_کاظمی #حاج_احمد_متوسلیان #شهید_حاج_قاسم_سلیمانی #دفاع_مقدس #داعش #مدافعان_حرم #لبیک_یا_زینب #لبیک_یا_خامنه_ای #لبیک_یا_حسین #یا_مهدی #یا_زهرا #حجاب #چادر#هیئت #مداحی#استاد_پناهیان #استاد_رائفی_پور #رائفی_پور #رهبر #کربلا#ایران#آمریکا#فرمانده#مشهد#جبهه#شلمچه#شهید_باکری#شهید_زین_الدین