رییس‌جمهوری: افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در کشور نشانگر یک حرکت ملی خوب در کشور است