#کتاب#آیه_های_شناخت#شهید_سید_عبدمحمد_تقوی#درس_اخلاق#جبهه_جنوب#رزمندگان#دفاع_مقدس#شهادت#والفجر۸#بهمن۶۴_فاو#شهر_فاو#عراق#ادبیات_پایداری#ادبیات_مقاومت#ایران#تهران#زادگاه#شهید_تقوی#شهر_سوق#گلزارشهدا#انقلاب#اسلامی