عجب رعدوبرق‌های خفنی میومد تهران، حالا که ابرها بی‌خیال شدند، سروصدای آژیر دزدگیر ماشین‌ها ول‌کن ماجرا نیست