تذکر اینجانب و ۸ نماینده‌ی دیگر تهران به وزیر راه و شهر سازی در اعتراض به تصویب طرح توسعه مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی و معماری؛ ابهام در مبنای تعیین حریم حفاظتی، جانمایی و سطوح و نوع کاربری و عدم رعایت منظر شهری و معماری ایرانی اسلامی ازجمله موضوعات مورد اعتراض است.