خرمشهر از نگاه دوربین سال ۶۱ - ۵۹ #رزمندگان #جبهه #شهدا #شهید #عملیات #دفاع_مقدس #خرمشهر #مقاومت_خرمشهر #خرمشهر_را_خدا_آزاد_کرد #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #عملیات_بیت_المقدس #بسیجی #لشکر_محمد_رسول_الله #لشکر_27_محمد_رسول_الله #ل27 #لشکر_بیست_و_هفتیا #عکاسی_جنگ #سعید_صادقی