خرمشهر از نگاه دوربین سال ۶۱ - ۵۹ پناهگاهی در شهر آبادان#رزمندگان #جبهه #شهدا #عملیات #دفاع_مقدس #شهید #خرمشهر_را_خدا_آزاد_کرد #خرمشهر #مقاومت_خرمشهر #آبادان #عکاسی_جنگ #سعید_صادقی#عملیات_بیت_المقدس