خرمشهر از نگاه دوربین سال ۶۱ - ۵۹ عملیات بیت المقدس منطقه شلمچه#رزمندگان #جبهه #عملیات #دفاع_مقدس #شهید #عملیات_بیت_المقدس #خرمشهر #مقاومت_خرمشهر #آزاد_سازی_خرمشهر#بسیجی #لشکر_محمد_رسول_الله #شلمچه #عکاسی_جنگ #مهرزاد_ارشدی