در عصر⁧ #اصلاح_قضایی⁩ و باوجود فراگیری کرونا، محکومیت نماینده مجلس به حبس و جزای نقدی در اولویت است، تا راه‌یافتگان به خانه ملت، قبل از نشستن بر صندلی پارلمان، تفهیم شوند که هزینهٔ آزادگی و مبارزه با فساد، فقط #ردصلاحیت نیست؛ #زندان نیز هست.