"ما قوی هستیم"چهلمین سالگرد دفاع مقدسسالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی می داریم ?#دفاع_مقدس#آزادسازی_خرمشهر#عملیات_بیت المقدس#اردبیل#ایران#عراقچهل_سالگی_دفاع_مقدس#ما_قوی_هستیم