تپه نارنجک هااین تپه رو در کرمانشاه و کردستان که اوج مینریزی ها و کاشت مین ها و همچنین نارنجک های دستی پرتاب شده در 8 سال دفاع مقدس بود رو جمع آوری کرده و در این مکان انباشته کرده اند.البته این فقط قسمت کمی از جنایات حزب بعث عراق است.حزب بعث عراق که تشکیل شده از افراد تندروی سنی مذهب و به همراه تعدادی شیعه خودفروخته بود.آن ها گرایشات پان عربیسم داشتند ( برتریت عرب بر بقیه ملیت ها و نژاد ها )#عراق #سوریه #یمن #لبنان #کردستان #کرمانشاه #مین #جنگ #دفاع #دفاع_مقدس #نارنجک #نظامی #صدام #بعث #حزب_بعث #پان_عربی #عرب #عجم #نژاد #بیضا #امین_هوشیار #بیضا_تی_وی