پاسخ وزیر کشور به نطق من درباره مقصر بودن ایشان در حوادث آبان 98 قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می گفت. ضمنا ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد.