وصیت نامه تکان دهنده شهید #رضا_نادریای برادر، به کجا میروی کمی درنگ کن آیا با کمی گریه و یک فاتحه خواندن بر مزار من و امثال من، مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد!ما نظاره میکنیم که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد!#یادواره_شهدا #شهدا #پرده_خوانی_شهدا #روایتگری_شهدا #دفاع_مقدس #حاج_حسین_ناظری #خاطرات_شهدا #راوی #راوی_شهدا #شهید #تصاویر_شهدا #راوی_آنلاین #کانون_فرهنگی_روایت #محمدحسین_ناظری