امروز طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان اعلام نتایج تحقیقات قضایی از حدود ۲۰ نفری که بهمن سال گذشته حین داد و ستد وجه به ادعای واسطه‌گری برای تأیید صلاحیت در انتخابات بازداشت شده بودند و نیز ضرورت عدم اکتفا به برخورد با واسطه‌های دست چندم و برخورد با عوامل احتمالی اصلی شدم.