من عاشق کسانی هستم که هنوز هم نفهمیده اند و می پرسند حالا واقعا اگر جلیلی یا رییسی به جای روحانی انتخاب میشدند، وضع کشور بهتر بود؟ این دیگر حرف ما نیست، خود اصلاح طلبان سال92 میگفتند اگر جلیلی بیاید دلار 5 تومان و رییسی بیاید دلار 8 تومان میشود! فعلا با دلار18 تومانی خوش باشید!