رییس جنبش عدالتخواه در دیدار رهبری: «بارها از رییس صداسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند ولی کمترین توجهی نشده.» آقای علی عسکری! از عکس معروفتان که میگویند با رضایت خودتان هم طراحی شده خجالت نمیکشید؟ چه شوالیه‌ای هستید که از پاسخگویی به ۴تا دانشجو فراری هستید؟ #شوالیه_فراری