برخیز که در عشق خطر باید کرددر راه خدا سینه سپر باید کرداز غزه صدای العطش می آیدیاران حسین(ع) را خبر باید کرد...#روز_قدس #فلسطین #القدس #القدس_عاصمة_فلسطين #القدس_لنا #القدس_حرة #القران_الكريم #القران #ایران_قوی #دفاع_مقدس #اسراییل_۲۵_سال_آینده_را_نخواهد_دیدCredit:@mahmoud_abdallall