#دفاع_مقدس #شهید_زین_الدین #بصیرت #مقاومت #مبارزه #شهادت