#اینفوگرافیک_پاد #اینفوپاد ساخت هفت هزار و پانصد واحد بهداشتی در دولت تدبیر و امید