٩٩/٢/٨: بسمه تعالى«انگيزه نوع دوستى در ماه رمضان»از آن جا که تمامی افراد انسان، فارغ از نوع نژاد، قومیت، دین، مذهب، تاریخ زندگی و محل سکونت، مصادیق نوع انسانند و به اصطلاح اهل منطق، همگی «حیوان ناطقند» و پدر و مادر همه، آدم و حوا هستند و حلقه وصل کلیه تمایزات و اختلافات، انسان، بشر و بنی آدم بودن است، بنابراین پیش ازهرگونه رابطه و هم آوائی در اندیشه، عقیده، زبان و رنگ پوست، رابطه نوعیّت و خویشاوندی در «انسان بودن»، در فرد فرد میلیاردها انسان در هر زمان و مکان وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت و مبادا دردها و رنج های انسان ها را به دلیل اختلاف و تفاوت درجهات فوق، مورد توجه قرار نداد که به قول سعدی: «بنی آدم اعضاء يك پيكرند كه در آفرينش ز يك گوهرندچو عضوى به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرارتو كز محنت ديگران بى غمىنشايد كه نامت نهند آدمى». در دعاى تعقيب نمازهاى ماه رمضان كه از پيامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده است، مى خوانيم:« اللهم ادخل على اهل القبور السرور...»: يعنى «بارالها! سرور و شادمانى را بر همه مردگان نازل فرما. خداوندا! تمامى مستمندان عالم را بى نياز كن. پروردگارا! كليه گرسنگان جهان را سير بفرما. خدايا! همه برهنگان گيتى را بپوشان. معبودا! قرض تمامى مقروضان را ادا نما! آفريدگارا! نگرانى و غصه همه مردم را برطرف ساز. ای خالقا! تمامی غریبان و مسافران را به سلامت برگردان.بارالها! همه اسیران و زندانیان را آزاد فرما!پروردگارا! تمامى مفاسد و ناهنجارى هاى زندگى مسلمانان را اصلاح كن. خداوندا! همه بيماران را شفا عنايت فرما. خدايا! فقر و تنگدستى ما را برطرف و بدحالى ما را به خوشحالى، قرض هاى ما را ادا و ما را از فقر و نادارى به بى نيازى برسان». دراين دعاى شريف نبوى (ص) ، ١٤ درخواست از خداوند مطرح شده است كه ٨ مورد از آن مربوط به همه انسان ها در عرض كره زمين و در طول تاريخ تا پايان جهان است، چون كلمه « کل»، شمول و عمومیت دارد و تنها ٦ مورد از آن اختصاص به « امور مسلمین» و یا « ما» دارد که آن هم شامل همه مذاهب، اقوام، سلایق و زمان ها و مکان ها می گردد و در حقیقت، این نیایش، درسی است از پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) که نباید به دلیل تفاوت ها، دغدغه و احساس نگرانی و به طور قطع دلسوزی، همکاری، مساعدت با تمامی آحاد انسان را فراموش کرد.#ماه_مبارك_رمضان #رسول_اكرم_صلى_الله_عليه_و_آله #مفاتيح_الجنان #دعاى_تعقيبات_نماز__در_ماه_رمضان #رسول_منتجب_نيا