امروز ۷ نفر از دانشجویان در دیدار رهبری اعتراضات نسبتا تندی را مطرح کردند. بیانگر رادیکال شدن فضا و بالا رفتن مطالبات حتی در لایه‌های وفادار نظام بعد از آبان۹۸. با اینحال پخش بدون سانسور این سخنرانیها به نفع کشور و نظام است. آیا بهتر نیست مدافعان نظام جلودار اعتراض و نقد باشند؟