دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه با مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: دوره پس از کرونا دوره‌ای نیست که برخی خیال کنند امور به روال سابق باز خواهد گشت چه اینکه تجربه‌های جدیدی در حوزه آموزش و اشتغال و انرژی به وجود آمده است که نیازمند بازنگری است