امروز جامعه و نظام آمریکایی نه تنها جذّابیّت ندارد، بلکه بدلیل عملکرد بلندمدت مانند جنگ‌افروزی، کمک به دولتهای بدنام، تروریست‌پروری‌ها، حمایت بی‌دریغ از ظلم و کارهایی مانند اینها، در بخش مهمّی از دنیا منفور هم هست.