ذاتِ هرکس در قیامتنقشِ پیشانی اوستنقشِ پیشانیِ ما باشد:غـلامِ حیــدرمبرنامه #بر_کرانه_نوراز #شبکه_پنج_سيما#شهادت#شهدا#جبهه#دفاع_مقدس@barkaranehnoor_tv5