?❤فالو کنید و حمایت کنید جایزه داریم❤جواب دندان شکن به حسن روحانی و دولتش ??........#خنده #پیرمرد #پیرمرد_پر_حاشیه #حسن_روحانی #حسن #روحانی #طلبه #شیخ #عبادت #عبارات #مفهومی #جالب #رئیس #رئیس_جمهور #انقلاب #هشت_سال #دفاع_مقدس #جواب #جواب_دندان_شکن #حاضرجواب #دندان #شکنجه #معروف #دولت_بی_کفایت #دولت #دولت_دروغ #دولت_روحانی #سختیهای_زندگی #سختی #اقتصاد .-------------------@ever.ything_full@ever.ything_full@ever.ything_full