#ولاتحسبن_الذين_قتلوفي_سبيل_الله_امواتا_بل_أحياء_عند_ربهم_يرزقون #شهیدان_را_شهیدان_میشناسند #دفاع_مقدس #شهیدان #راه_شهیدان_ادامه_دارد #خون_شهید #حجاب #حیا #چشم_پاک #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_هادی_ذوالفقاری #روضه_هفتگی #مذهبی #شیعیان #رمضان #روزه