امروز، ۱۵۷۸ روستای جدید از طریق همراه اول به شبکه‌ی ملی اطلاعات و اینترنت متصل شدند. بیشترین سهم متعلق به روستاهای سیستان و بلوچستان است. ۱۰۰۰ روستای دیگر نیز تا پایان خردادماه متصل خواهند شد. اکنون ۸۷٪ روستاهای بالای ۲۰خانوار متصلند. تا پایان ۹۹، به ۱۰۰٪می‌رسیم. #دسترسی_همگانی