«اکثریت مردم از دارایی نهادهای [زیرنظر رهبری] نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. برنامه مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و دلیل مال‌سازی و بانکداری آنها را نمی‌دانند.» دبیر جنبش عدالتخواه در دیدار رهبری