وزیر بهداشت در جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر روحانی: از مرحله کنترل کرونا عبور کرده و به سمت مهار آن حرکت می‌کنیم