?ویدئو | نقاشی شهید چمران.............#مصطفی_چمران#چریک#دانشمند#شهید#دفاع_مقدس#مظلوم#مدافع_ارتش#painting #paintings #painter #art #artist #artwork #illustration #illustrationartists #نقاشی #نقاشی_چهره #دیجیتال_آرت #دیجیتال_پینت #دیجیتال_پینتینگ #پرتره #پرتره_هنری