تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده سیستان و بلوچستانجلسه آنلاین بررسی و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده سیستان و بلوچستان با حضور معاون رئیس جمهور، استاندار و مدیران استان