.روز شمار شهدای بهداری رزمی .?????.۱.شهید قاسم علی حجی پورتولد: 13420701شهادت: 1365/02/29.?????.۲.شهید علیرضا ولیانتولد: 1337/07/19شهادت: 1365/02/30سمت: فرمانده گروهانفرازی از وصیت نامه: ای خدای بزرگ و ای خدایی که ارحم الراحمینی، در این سفر و در این هجرت در راه تو، در این سفر به سوی تو، اگرچه زاد و توشه من اندک است، اما حسن ظن من به اعتماد بر تو بسیار است. بسیاری گناه در زندگی مرا از عقوبتت می ترساند اما امیدم به کرمت، مرا نوید ایمنی از انتقامت می بخشد.#شهدا #شهادت #دفاع_مقدس #بهداری #بهداری_رزمی #بهداشتی #بهداشت_درمان #وزارت_بهداشت #سردار_دلها #سردارسلیمانی #سردار_سلیمانی #حاج_قاسم_سلیمانی #سردار_فتحیان #سردارفتحیان