فیلم سینماییدفاع مقدس 23 نفر /کیا این فیلم رو دیدن ؟؟--------------------#فیلم_ایرانی #فیلم_سینمایی#دفاع_مقدس#۲۳_نفر#جنگی#ایرانی#اسارت#آزادگان#شهدا#هشت_سال_دفاع_مقدس-----