.? ابدیانگار یک قرن طول کشید تا به جایی که قرار بود برسیم. کامیون چند باری نوقف کرد ولی این بار مطمئن بودم این جا آخرش است. احساس می کردم اثر دارویی که به خوردمان داده اند کمتر شده و اگر چسب ها بگذارند می توانم تا حدودی تکان بخورم. ? قیمت : 20000 تومان✒️ نویسنده : مهدی صفری? تعداد صفحه : 239? نوبت چاپ : سوم#شهادت#دفاع_مقدس#رمان#انتشارات_شهرستان_ادب# ابدی#ایده_هنری #شهادت#دفاع_مقدس #رمان #نمایشنامه_ها