ایشالله امسال سالشه...چه کسی درد واقعی را می فهمد درد واقعی نو عروسی که تازه به مراد دلش رسیده درد دختری که با هزار زحمت زندگی اش را ساخته درد دختری که آمال آرزو هایش حضور همسرش بوده حالا چه کسی درد اورا می فهمد وقتی که زندگیش تمام خوشیش به خاطره ایی تبدیل شده چه کسی درد تنهایی های اورا می فهمد درد بهانه های نیمه شب فرزندش را الحق اجر همسران شهدا کمتر از اجر شهدا نیست امشب خانواده شهدا خصوصا همسران شهدارو یاد کنید #شب_قدر#راهیان_نور#شهدا#دفاع_مقدس#کربلا#نجف#مسجد_کوفه#کرونا#کروناراشکست_میدهیم