???بیاد دلیرانی که زمانی که ما خردسال بودیم تن خود را سپر ما کردند .#دفاع_مقدس #شهید #رزمنده #جنگ#جبهه#دهه_شصت