عادلخواه از معدود پژوهشگران معتبری بود که با صدای بلند نه فقط از ایران یا اصلاحات بلکه از انقلاب اسلامی در رسانه غرب دفاع میکرد. اغلب اپوزیسیون او را «مزدور جمهوری اسلامی» میخواند. حالا به او ۵سال حکم داده‌اند. جمهوری اسلامی گاهی فرق دوست و دشمن را تشخیص نمیدهد و این ترسناک است!