اگر چشم‌ما به بشکه نفت باشد مشکل پیدا می کنیمرئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: ? اگر چشم‌ما به بشکه نفت باشد مشکل پیدا می کنیم اما اگر چشم ما به دست صادرکننده‌های وطن‌دوست و ملت‌دوست باشد مشکلات را حل خواهیم کرد@padmultimedia@dolat12_pad