برگزاری مراسم روز قدس در شهرهای سفید بدون راهپیمایی به صورت اجتماعرئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: ?مراسم روز قدس در شهرهای سفید بدون راهپیمایی به صورت اجتماع در نمازهای جمعه برگزار می شود ? در تهران حرکت نمادین خودروها در یک مسیر مشخص بدون اجتماع مردم@padmultimedia@dolat12_pad