.آبی و قرمز در آفساید#جوان #ایران #فوتبال #کرونا #پزشکی #ورزش #گل #استقلال #پرسپولیس