دکتر روحانی: رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی از سوی ملت ایران در مراسم شب های قدر، افتخاری برای کشور است.