"جنگ هفتادودوملت" !وبه اعتبارتعدادکشورهایی که درطرف مقابل صف کشیده بودند " #جنگ_جهانی_سوم ! (مصاحبه سردارسعیدقاسمی)بااین تفاوت که برخلاف جنگ جهانی دوم ،درآن عصر #منع_توسل_به_زور وجودداشت!دعوایی باسابقه ۵۰۰ ساله (جنگ #آماسیه بین ایران وعثمانی) که بعدازقدرت نمایی ایران به پشتوانه خارجی (ونه توان داخلی) درنهایت یک توافق آن را به صورت آتش زیرخاکستردرآورده بود.تاوانش رامردم ایران وعراق بعدازانقلاب دادند! البته رژیم صدام هرگزگمان نمی کرد شوی سیاسی-نظامی که برای انتقام از #قرارداد_الجزایر راه انداخته بود ۸سال طول بکشد.بدی جنگ هم همین است که ممکن است یکی شروع کننده آن باشد ولی دیگرنتواند آن راجمع کند.دراین جنگ، نقضهای آشکارحقوقی بسیاری ازسوی مجموعه طرف مقابل(!) به سرکردگی #استکبار صورت گرفت.ازمنع توسل به زورومنع تجاوزگرفته تا بکارگیری سلاح شیمیایی،زدن هواپیمای مسافری وبدرفتاری بااسرا اما درانتها ، پیروزی بزرگ حقوقی برای ایران این بود که صدام که قراردادالجزایررا پاره کرد، کتبا دوباره آن رادرنامه هایش به رئیس جمهوروقت ایران پذیرفت!امروزدوملت به این می اندیشند که اصلا برای چه باهم جنگیدیم ماکه این همه مشترکات فرهنگی داریم؟!بخشی ازفیلم "عقاب ها"مربوط به پاسخ ایران درقالب #دفاع_مشروع به حمله هوایی رژیم صدام درروزاول جنگ.#دفاع_مقدس#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایرانمنبع فيلم: aparat